Onderwijs

Kan je kind naar het gewone onderwijs of past hij of zij beter in
het speciaal onderwijs?

Autisme gaat vaak maar niet steeds gepaard met een verstandelijke handicap.
Dit betekent dat alle aspecten in de ontwikkeling trager verschijnen en dat het algemene niveau van functioneren beperkter is. De ernst van de taalproblemen bij autisme kunnen eveneens opmerkelijk varieren.

Misschien kan je kind het niveau wel aan maar functioneert hij of zij beter in kleine groepjes met veel structuur en begeleiding. De kinderen met autisme in combinatie
met een verstandelijke beperking zouden beter begeleid kunnen worden in een dagbesteding. Zij kunnen met veel individuele aandacht bepaalde doelen bereiken.
Het verhogen van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid of de sociale omgang zijn enorme stappen zowel voor het kind als voor de thuissituatie.
Wie kan je adviseren zodat je hierin de juiste keuzes maakt.

webdesign: www.siteline.nl