Hoe werkt een persoonsgebonden budget?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee je zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Je kiest zelf de zorgverleners en begeleiders uit.
De materie voor de aanvraag kan tamelijk complex zijn; wat heb je nodig om je
kind zo optimaal mogelijk te begeleiden? Hoe maak je zelf een aanvraag (indicatie)
en hoe verzorg je de verantwoording naar het zorgkantoor?

AWBZ-zorg wordt geïndiceerd aan de hand van 8 zorgfuncties.
Voor mensen met een autisme spectrum stoornis kunnen de volgende
zorgfuncties gelden:

 • activerende begeleiding algemeen en/of dag
  (bedoeld voor het aanleren van noodzakelijke vaardigheden.
 • ondersteunende begeleiding algemeen en/of dag
  (bedoeld voor handhaven van vaardigheden)
 • verblijf kortdurend
 • verblijf langdurig
 • behandeling algemeen (alleen als zorg in natura te indiceren)
 • vervoer (alleen bij ondersteunende en activerende begeleiding dag)
 • persoonlijke verzorging (wassen, aankleden)
 • huishoudelijke verzorging

Iedere zorgfunctie kent een aantal zorgklassen waaraan een aantal uren per week en een vaststaand bedrag is gekoppeld. In welke zorgfunctie u of uw kind past,
hangt af van:

 • leeftijd
 • mate van handicap
 • verhouding draagkracht draaglast in uw gezin
 • benodigde intelligentie


webdesign: www.siteline.nl